Šta je dentalni turizam?

Dentalni (stomatološki) turizam odnosi se na putovanje u inostranstvo prvenstveno zbog  pristupačnijih stomatoloških intervencija, tretmana i procedura, ali i  oralne hirurgije. Osnovni razlog tome su izuzetno visoke cene tih usluga u zemlji porekla ili boravka.

Još jedan od razloga može biti i nepoverenje u stomatološku struku u zemlji u kojoj se boravi, u odnosu na navike koje je pacijent stekao u zemlji iz koje potiče.

Kako je pojava postala masovna, tako je došlo i do izdvajanja još jedne grane zdravstvenog turizma, koji se u Srbiji pokazao kao veoma interesantan i unosan.

Potreba za stomatološkim turizmom

Ako vam vaš poslodavac nadoknađuje paket zdravstvenog osiguranja koji obuhvata i nestandardne stomatološke troškove nalazite se među malim brojem ljudi koji su te sreće. Veliki broj ljudi ima osiguranje koje ne pokriva troškove vanrednih stomatoloških intervencija.  Dakle, kada postoji potreba za posetom stomatologu, valja posegnuti duboko u džep. To je osnovni razlog nastanka stomatološkog turizma. Mnogim ljudima stomatološki turizam  pruža alternativu sa nižim cenama, a  visokim kvalitetom usluge.

Amerikanci već decenijama prelaze preko granice u Meksiko zbog jeftinijih stomatoloških usluga. U Kanadi i pojedinim evropskim zemljama sa državnim zdravstvenim sistemima dugačka je lista čekanja. To za posledicu ima da njihovi građani svoje potrebe za stomatološkom negom zadovoljavaju na drugim mestima.

Prednosti stomatološkog turizma

Niske cene

Bez ikakve sumnje, najveća prednost  stomatološkog turizma je velika ušteda novca. Neke zemlje, uključujući i Srbiju, u mogućnosti su da vam pruže najkvalitetnije stomatološke usluge. Uz to po nižim cenama zbog nižih cena rada i nižih administrativnih troškova u tim zemljama.

Visok kvalitet

Budite sigurni da će usluga koju dobijete u stomatološkim ordinacijama u Srbiji biti jednaka ili čak i bolja u odnosu na one koje imate u svojoj zemlji. Stomatolozi u Srbiji su odlično obrazovani i obučeni su da primenjuju savremenu opremu i materijale.

Usluga odmah

Dobićete stomatološke usluge u vreme koje vama najviše odgovara. Vama je važan vaš raspored, važno vam je da na najbolji i najpraktičniji način organizujete svoje vreme, a vrlo često je u pitanju baš godišnji odmor.

Mogućnosti putovanja

Iako je primarna motivacija za većinu kupaca pristupačna stomatološka nega, za neke ljude to je odlična prilika za kombinovanje stomatološke nege i putovanja/odmora. Obzirom na sve niže cene pre svega avio saobraćaja, ali i drumskog i železničkog, možete čak povesti i svoje prijatelje ili familiju. Takođe, nećete potrošiti vreme na zakazivanje sastanka kod stomatologa, a troškovi smeštaja nisu veliki.